Views
4 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > n132 N Přizpůsobení počítače VAIO Tato část stručně popisuje, jak změnit hlavní nastavení vašeho počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony a pomocných programů. ❑ Volba režimu výkonu (str. 133) ❑ Nastavení hesla (str. 136) ❑ Používání Intel(R) VT (str. 143) ❑ Používání programu VAIO Control Center (str. 144) ❑ Používání systému řízení spotřeby VAIO Power Management (str. 145) ❑ Změna jazyka zobrazení (str. 146)

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n133 N Volba režimu výkonu Váš počítač je vybaven přepínačem režimu výkonu, který slouží ke změně režimu výkonu bez restartování počítače. Tímto přepínačem lze zvolit jeden ze třech režimů výkonu: dva odlišné režimy, které používají specifický grafický adaptér, a další režim, který automaticky zvolí optimum mezi oběma. ! Pokud se používá některá softwarová aplikace, která počítači brání ve změně režimu výkonu, při volbě jiného režimu přepínačem režimu výkonu se režim výkonu nemusí změnit. V takovém případě aplikaci ukončete. Vybraný režim se aktivuje automaticky. Při změně režimu výkonu bez ukončení aplikace může dojít ke ztrátě neuložených dat. Pokud používáte výstupní konektor HDMI na vašem počítači nebo port DVI-D na replikátoru portů, vyberte pomocí přepínače režimu výkonu režim SPEED nebo AUTO.