Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n134 N Volba režimu výkonu Přepínač režimu výkonu (1) přepněte směrem k požadovanému režimu. Typ režimu Režim STAMINA Režim SPEED Režim AUTO Popis Využívá akcelerátor Intel Graphics Media a vypíná některá hardwarová zařízení vašeho počítače kvůli úspoře energie akumulátoru. K dosažení vyššího výkonu používá rychlejší grafický adaptér NVIDIA. Automaticky vybere režim STAMINA nebo SPEED, aby byl dosažen optimální výkon při: - Sít’ový adaptér je zapojen nebo odpojen. - Do výstupního konektoru HDMI na vašem počítači nebo do portu DVI-D volitelného replikátoru portů je připojeno externí zařízení, nebo je od nich odpojeno. - Počítač je připojen k volitelnému replikátoru portů nebo je od něho odpojen.

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n135 N Kontrola aktuálního režimu výkonu ❑ Ověřte si, jaký indikátor režimu je rozsvícen: STAMINA, SPEED nebo AUTO. ❑ Zkontrolujte, jaká ikona režimu výkonu je v oznamovací oblasti plochy systému Windows.