Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Změna jazyka zobrazení n146 N Změna jazyka zobrazení U modelů se systémem Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise si můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou jazykovou sadu. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Chcete-li si stáhnout jazykovou sadu, počítač musí být připojen k Internetu. Informace o připojení počítače k internetu naleznete v části Používání sítě Internet (str. 64). Instalace jazykové sady 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Windows Update. 2 Klikněte na K dispozici: Volitelné aktualizace (xx) (číslo). 3 Z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou jazykovou sadu. 4 Kliknutím na OK spust’te stahování a instalaci vybrané jazykové sady. Změna jazyka zobrazení 1 Klikněte na tlačítko Start, Ovládací panely a Hodiny, jazyk a oblast. 2 Klikněte na Oblast a jazyk. 3 Vyberte záložku Klávesnice a jazyky. 4 Z rozevíracího seznamu vyberte jazyk. 5 Klikněte na tlačítko OK.

Inovování počítače VAIO > n147 N Inovování počítače VAIO Tento počítač VAIO a pamět’ové moduly obsahují velice přesné elektronické součástky a konektory. Aby nedošlo k ukončení platnosti záruky během záruční lhůty, doporučujeme dodržovat následující zásady: ❑ S instalací nového pamět’ového modulu se obrat’te na prodejce. ❑ Pokud nejste důkladně obeznámeni s postupem při inovaci paměti počítače, neprovádějte instalaci sami. ❑ Nedotýkejte se konektorů ani neotevírejte kryt prostoru pamět’ového modulu. Se žádostí o pomoc se obrat’te na autorizované servisní středisko Sony. Chcete-li vyhledat nejbližší středisko nebo agenta, přečtěte si část Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Typ modulu a velikost paměti nainstalované ve vašem počítači se může lišit, záleží na modelu, který jste zakoupili. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích.