Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > n154 N Bezpečnostní zásady V této části jsou uvedena bezpečnostní pravidla a zásady, které je třeba dodržovat, chcete-li zabránit možnému poškození počítače VAIO. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. ❑ Bezpečnostní informace (str. 155) ❑ Informace o péči a údržbě (str. 157) ❑ Manipulace s počítačem (str. 158) ❑ Manipulace s LCD displejem (str. 160) ❑ Používání zdroje napájení (str. 161) ❑ Manipulace s vestavěnou kamerou (str. 162) ❑ Manipulace s disky (str. 163) ❑ Používání akumulátoru (str. 164) ❑ Manipulace s médii „Memory Stick“ (str. 165) ❑ Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat (str. 166) ❑ Ověřování otisků prstů (str. 167) ❑ Používání modulu TPM (str. 168)

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n155 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné stabilní ploše. Zajistěte dostatečné větrání, aby nedocházelo k přehřívání vnitřku počítače. Počítač neumíst’ujte na povrchy s pórovitou strukturou, jakými jsou například pokrývky, potahy, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, které mohou zablokovat jeho větrací otvory. Nedoporučujeme používání počítače na klíně. Teplota jeho spodní části se může během běžného provozu zvýšit a v průběhu práce vyvolat nepohodu nebo popáleniny. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Malé součástky, jakými jsou například média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí média. Zdroj napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sít’ový adaptér neponechávejte v kontaktu s pokožkou. Pokud je adaptér horký a způsobuje nepohodu, dejte jej pryč od těla. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, jinak by mohlo dojít k požáru. Při odpojování přidržujte napájecí kabel za vidlici. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej od sít’ové zásuvky. Pokud sít’ový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze sít’ové zásuvky. Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.