Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s vestavěnou kamerou n162 N Manipulace s vestavěnou kamerou ❑ ❑ Nedotýkejte se ochranného krytu objektivu vestavěné kamery. Pokud byste ho poškrábali, škrábance by byly vidět na snímcích. Bez ohledu na to, zda je počítač zapnut či nikoli, nenechte na objektiv vestavěné kamery dopadat přímé sluneční světlo, protože by mohlo způsobit její poruchu.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s disky n163 N Manipulace s disky ❑ Otisky prstů a prach na povrchu disku mohou způsobit chyby při načítání. Disky vždy držte za okraje a středový otvor (jako na obrázku): ❑ Na disky nikdy nelepte nálepky. Ovlivní použití disku a mohou způsobit nenapravitelné poškození.