Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Používání akumulátoru n164 N Používání akumulátoru ❑ V chladném prostředí se výdrž akumulátoru zkracuje. Příčinou je snížená účinnost akumulátoru při nízkých teplotách. ❑ Akumulátory nabíjejte při teplotě od 10 °C do 30 °C. Při nižších teplotách bude nabíjení trvat déle. ❑ Akumulátory nedobíjejte jiným způsobem, než jaký je popsán v této příručce, nebo písemně určen společností Sony. ❑ Během používání a nabíjení se akumulátor zahřívá. To je normální a není třeba se znepokojovat. ❑ Před dobíjením není třeba akumulátor vybíjet. ❑ Pokud se akumulátor po úplném nabití rychle vybíjí, pravděpodobně končí jeho životnost a bude třeba ho vyměnit.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s médii „Memory Stick“ n165 N Manipulace s médii „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektoru „Memory Stick“ se nedotýkejte prsty nebo kovovými předměty. Používejte pouze štítky dodávané s médiem „Memory Stick“. Média „Memory Stick“ neohýbejte, nepouštějte ani je nevystavujte nárazům. Média „Memory Stick“ nerozebírejte ani neupravujte. Médium „Memory Stick“ ponechte v suchu. Média „Memory Stick“ nepokládejte na místa vystavená: ❑ statické elektřině, ❑ rušení, ❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci, ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ vysoké vlhkosti, ❑ korozivním látkám. Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii „Memory Stick“. Vytvářejte záložní kopie cenných dat. Pokud používáte média „Memory Stick Duo“, k popisování štítku připevněného na tato média nepoužívejte pero s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti.