Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat n166 N Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat Data na vestavěném zařízení k ukládání dat pevný disk nebo disk s pamětí flash (SSD) jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání nebo zápis probíhá velmi rychle. Při nesprávném zacházení se však mohou snadno poškodit. Při poškození zařízení k ukládání dat nelze data obnovit. Aby ke ztrátě dat nedošlo, je třeba s počítačem zacházet opatrně. Aby nedošlo k poškození vestavěného zařízení k ukládání dat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ S počítačem neprovádějte náhlé pohyby. Počítač udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Počítač nepokládejte na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy. V okamžiku, kdy počítač načítá data nebo je zapisuje na pevný disk, počítač nevypínejte ani nerestartujte. Počítač nepoužívejte v místech vystavených prudkým změnám teploty. Zařízení k ukládání dat nevyjímejte z počítače.

Bezpečnostní zásady > Ověřování otisků prstů n167 N Ověřování otisků prstů ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Technologie ověřování otisků prstů nezaručuje úplné ověření uživatele ani úplnou ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé nemožností používat čidlo otisků prstů. Rychlost ověřování otisků prstů závisí na provozních podmínkách a u jednotlivých osob se liší. Před odesláním počítače do opravy nezapomeňte vytvořit záložní kopii dat uložených ve vestavěném zařízení k ukládání dat, především v šifrovaných archivech vytvořených prostřednictvím funkce File Safe. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo změnu dat během oprav. V případě přeformátování vestavěného zařízení k ukládání dat (např. po opravě) budou vzory otisků prstů ztraceny. Všechny je budete muset znovu zaregistrovat. Údržba a správa dat týkajících se ověřování otisků prstů je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat. Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených ve vestavěném zařízení k ukládání dat smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů. Podrobný postup naleznete v části Mazání zaregistrovaných otisků prstů (str. 87). Pokud dojde k dotyku povrchu snímače otisků prstů a následujících předmětů, může dojít k jeho poruše nebo poškození: ❑ pevným nebo ostrým předmětem ❑ jemným předmětem, např. zašpiněným prstem Před skenováním otisku prstu vybijte elektrostatický náboj z prstů dotykem kovového předmětu, zejména v suchém období (např. v zimě). Statická elektřina může způsobit poruchu snímače.