Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Používání modulu TPM n168 N Používání modulu TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Váš počítač byl dodán s bezpečnostními funkcemi modulu TPM, tyto funkce však samy o sobě nezaručují úplnou ochranu dat a hardwaru. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy a škody vzniklé používáním těchto funkcí. Po nainstalování sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel TPM. Bez těchto hesel není možné obnovit žádná data chráněná modulem TPM. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Před odesláním počítače do opravy si nezapomeňte vytvořit záložní kopii nejnovějšího archivního souboru pro nouzové obnovení, soubor tokenu pro nouzové obnovení, soubor tokenu pro obnovení hesla a osobní tajný soubor a uložit je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Data uložená v modulu TPM na základní desce mohou být při opravě ztracena nebo poškozena. Pokud bude v průběhu opravy nutno vyměnit základní desku, bude vyměněn i modul TPM. V tomto případě použijte záložní kopie archivního souboru pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení hesla a osobního tajného souboru k obnovení konfigurace TPM. Před odesláním počítače do opravy nezapomeňte vytvořit záložní kopii dat uložených ve vestavěném zařízení k ukládání dat. Vestavěné zařízení k ukládání dat může být po opravě inicializováno a vráceno a v takovém případě nebude možno data v zařízení pomocí záložní kopie archivního souboru pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro nouzové obnovení, souboru tokenu pro obnovení hesla a osobního tajného souboru obnovit. Ujistěte se, že jste po dokončení inicializačního průvodce TPM nastavili automatické zálohování. Pokud se po nastavení zobrazí okno se zaškrtávacím políčkem Run automatic backup now, políčko zaškrtněte a aktualizujte záložní soubory. Pokud nenastavíte automatické zálohování, proces obnovení pomocí záložních souborů může selhat. Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat.

Řešení potíží > n169 N Řešení potíží Tato část popisuje řešení běžných potíží, s nimiž se můžete při práci s počítačem VAIO setkat. Mnohé potíže mají jednoduchá řešení. Pokud se tato řešení minou účinkem, použijte software VAIO Care. Chcete-li software spustit, čtěte část Použití funkce VAIO Care (str. 33). Pokud se problémy nepodaří vyřešit a budete potřebovat pomoc, navštivte webové stránky podpory Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5). Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. ❑ Provoz počítače (str. 171) ❑ Aktualizace/Zabezpečení systému (str. 177) ❑ Obnovení (str. 178) ❑ Akumulátor (str. 181) ❑ Vestavěná kamera (str. 184) ❑ Připojení k síti (LAN/WLAN) (str. 186) ❑ Bezdrátová sít’ WAN (str. 190) ❑ Technologie Bluetooth (str. 191) ❑ Optické disky (str. 195) ❑ Displej (str. 200) ❑ Tisk (str. 204) ❑ Mikrofon (str. 205) ❑ Reproduktory (str. 206)