Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n176 N Jak lze změnit pořadí zařízení při spouštění? Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup: 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , vyberte možnost Boot. 4 Klávesou M nebo m vyberte jednotku, jejíž pořadí při spouštění chcete změnit. 5 Pořadí zařízení při spouštění změňte klávesou F5 nebo F6. 6 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Co udělat, pokud počítač nelze spustit z připojeného externího zařízení? Chcete-li počítač spustit z externího zařízení USB, například disketové jednotky USB nebo optické jednotky USB, musíte změnit zařízení pro spouštění. Změnu zařízení pro spouštění provede tak, že zapnete počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11. ! Před použitím nezapomeňte připojit externí jednotku k sít’ovému napájení.

Řešení potíží > Aktualizace/Zabezpečení systému n177 N Aktualizace/Zabezpečení systému Jak najdu důležité aktualizace pro svůj počítač? Nejnovější aktualizace pro svůj počítač vyhledejte a nainstalujte pomocí aplikací: Windows Update a VAIO Update. Další informace najdete v kapitole Aktualizace počítače (str. 31). Jak si mám naplánovat instalaci aktualizací Windows na svůj počítač? V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem ochrany počítače proti bezpečnostním rizikům (například virům), je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací Windows. Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto: ! Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu. 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení. 3 Klikněte na Centrum akcí. 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.