Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Obnovení n180 N Jak mohu oddíl pro obnovení systému zmenšit? Vestavěné zařízení k ukládání dat obsahuje oddíl, kam se ukládají data k obnovení systému. Pokud váš počítač obsahuje jednotku SSD, možná budete možná chtít velikost oddílu pro obnovení omezit a tato data odstranit. 1 Do optické jednotky počítače v normálním režimu vložte médium k obnovení systému, počítač vypněte a znovu zapněte. ! Použijte média k obnovení systému, které jste vytvořili po dodávce počítače. ✍ Pokud používáte externí optickou jednotku (není součástí dodávky), počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F11. 2 Klávesou M nebo m vyberte VAIO Care Rescue a stiskněte klávesu Enter. 3 Klikněte na Tools a Start advanced recovery wizard. ✍ Pokud se zobrazí zpráva Do you need to rescue data?, v případě vytvořte záložní kopii svých dat. 4 Po zobrazení okna Select recovery type postupujte podle zobrazených pokynů. 5 Vyberte Custom recovery – Remove recovery contents. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Výše uvedený postup obsahuje obnovení systému. Aplikace a data, které jste přidali na zařízení k ukládání dat před odstraněním oddílu pro obnovení systému, budou ztraceny. Jakmile data k obnovení systému odstraníte, budete k jejich pozdějšímu obnovení potřebovat média k obnovení systému.

Řešení potíží > Akumulátor n181 N Akumulátor Jak poznám stav nabíjení akumulátoru? Stav nabíjení lze zkontrolovat indikátorem nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 24). Kdy je počítač napájen z elektrické sítě? Je-li počítač připojen pomocí sít’ového adaptéru do sít’ové zásuvky, používá napájení ze sítě i v případě, že je vložen akumulátor. Kdy mám akumulátor dobít? Akumulátor dobijte, jestliže: ❑ Napětí akumulátoru klesá a indikátory nabíjení a napájení blikají. ❑ Akumulátor se delší dobu nepoužíval. Kdy mám akumulátor vyměnit? Pokud akumulátor dosáhl konce své životnosti, zobrazí se zpráva vyzývající k jeho výměně. Úroveň nabití akumulátoru lze zkontrolovat pomocí funkce Battery ve VAIO Control Center. Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký? Ne, akumulátor je při napájení počítače běžně horký.