Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Akumulátor n182 N Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu Hibernace? Počítač může do režimu Hibernace přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu Hibernace, ukládejte často data, abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu Hibernace najdete v části Používání režimu Hibernace (str. 30). Jak ušetřit energii akumulátoru, jestliže je počítač v režimu spánku? V době dodání počítače byla na kontroleru LAN zapnuta funkce probuzení. Chcete-li ušetřit energii akumulátoru, jestliže je počítač v režimu spánku, musíte tuto funkci vypnout. Použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start, Ovládací panely, Hardware a zvuk a Správce zařízení. 2 Dvakrát klikněte na sít’ové adaptéry a na Gigabitové sít’ové připojení. 3 Klikněte na záložku k nastavení řízení spotřeby a zrušte zaškrtnutí políčka, které umožňuje zařízení, aby vzbudilo počítač. 4 Klikněte na tlačítko OK. Proč nelze akumulátor plně nabít? K prodloužení životnosti akumulátoru byla ve VAIO Control Center aktivována funkce péče o akumulátor. Zkontrolujte nastavení VAIO Control Center.

Řešení potíží > Akumulátor n183 N Co udělat, jestliže se zobrazí zpráva upozorňující na nekompatibilitu nebo nesprávné vložení akumulátoru a počítač poté přejde do režimu Hibernace? ❑ ❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Problém vyřešíte tak, že vypnete počítač a akumulátor vyjmete. Poté jej vložte znovu do počítače. Podrobnosti viz Vložení/Vyjmutí akumulátoru (str. 20). Pokud problém přetrvává, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor vyjměte a kontaktujte autorizované servisní středisko Sony. Chcete-li vyhledat nejbližší středisko nebo agenta, přečtěte si část Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5).