Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n186 N Připojení k síti (LAN/WLAN) Co udělat, jestliže se počítač nedaří připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dostupnost spojení je ovlivněna vzdáleností a překážkami. Počítač bude pravděpodobně třeba přemístit dále od překážek nebo blíže k používanému přístupovému bodu. Zkontrolujte, zda je na počítači zapnut přepínač WIRELESS a zda svítí indikátor WIRELESS. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnut. Pokud se chcete s počítačem připojit k přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN prostřednictvím pásma 5 GHz, ověřte si, zda je na kartě Wireless LAN Settings v okně nastavení VAIO Smart Network zvoleno pásmo 5 GHz nebo obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz. Komunikace v bezdrátových sítích LAN (pouze standard IEEE 802.11a) využívající pouze pásmo 5 GHz, a dostupná pouze u vybraných modelů, je ve výchozím nastavení vypnuta. Podle následujících pokynů zkontrolujte nastavení: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 V nabídce Sít’ a Internet klikněte na položku Zobrazit úlohy a stav sítě. 3 Kliknutím na Připojit k síti potvrďte výběr vašeho přístupového bodu. Zkontrolujte, zda je použit správný šifrovací klíč.

Řešení potíží > Připojení k síti (LAN/WLAN) n187 N ❑ Ověřte si, zda je v okně Možnosti napájení u položky Nastavení bezdrátového adaptéru vybráno nastavení Maximální výkon. Jakákoli jiná volba může způsobit selhání komunikace. Chcete-li změnit rozlišení, použijte tento postup: 1 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení. 2 Klikněte na Změnit nastavení schématu. 3 Klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení. 4 Vyberte kartu Upřesnit nastavení. 5 Dvakrát klikněte na Nastavení bezdrátového adaptéru a Režim snížené spotřeby. 6 Z rozbalovací nabídky vyberte pro situace Baterie a Napájen ze sítě nastavení Maximální výkon.