Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n192 N Co udělat, pokud se jiná zařízení Bluetooth nemohou spojit s tímto počítačem? ❑ ❑ ❑ Ověřte si doporučení nabídnutá v odstavci Co udělat, pokud není možné nalézt zařízení Bluetooth, s nímž chci komunikovat? (str. 191). Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení ověřena. Vzdálenost postačující pro přenos dat může být kratší než 10 metrů. Závisí to na existujících překážkách mezi oběma zařízeními, na kvalitě rádiových vln a na operačním systému nebo použitém softwaru. Zařízení Bluetooth přemístěte blíže k počítači. Proč je spojení Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat závisí na překážkách nebo na vzdálenosti mezi oběma zařízeními. Dále závisí na kvalitě rádiových vln a na operačním systému a použitém softwaru. Zařízení Bluetooth přemístěte blíže k počítači. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth sice využívají technologie k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy. Pokud se verze normy Bluetooth používaná v zařízení Bluetooth, s nímž chcete komunikovat, neshoduje s verzí používanou v počítači, rychlost komunikace se může zpomalit. Proč nelze použít službu podporovanou připojeným zařízením Bluetooth? Spojení je možné pouze pro služby podporované také počítačem s funkcí Bluetooth. Další informace naleznete v části Nápověda a podpora pro systém Windows.

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n193 N Mohu zařízení s technologií Bluetooth používat v letadlech? Při zapnuté technologii Bluetooth počítač přenáší radiové frekvence v pásmu 2,4 GHz. Na citlivých místech, například v nemocnicích nebo letadlech, se mohou na používání zařízení Bluetooth vztahovat omezení z důvodu rádiového rušení. Možnost používání funkce Bluetooth v počítači konzultujte s personálem. Proč nelze funkci Bluetooth používat při přihlášení k počítači jako uživatel se standardním oprávněním? Funkce Bluetooth nemusí být uživatelům se standardním oprávněním dostupná. Přihlaste se k počítači jako uživatel s oprávněním správce. Proč po přepnutí uživatele nemohu používat zařízení Bluetooth? Pokud přepnete uživatele bez odhlášení od systému, zařízení Bluetooth nebude pracovat. Před přepnutím uživatele se nezapomeňte odhlásit. Chcete-li se ze systému odhlásit, klepněte na tlačítko Start, na šipku vedle tlačítka Vypnout a použijte příkaz Odhlásit se. Proč nelze vyměňovat vizitky s mobilním telefonem? Funkce výměny vizitek není podporována.