Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Technologie Bluetooth n194 N Co udělat, pokud ze sluchátek nebo audio/video adaptéru neslyším zvuk? Ověřte si, zda vaše sluchátka nebo audio/video adaptér podporují systém ochrany obsahu SCMS-T. Pokud tomu tak není, je nutno změnit nastavení SCMS-T tak, aby se zařízení připojilo prostřednictvím rozšířeného distribučního audioprofilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Chcete-li nastavení SCMS-T změnit, použijte tento postup: ✍ Některé modely VAIO detekují na cílovém zařízení pro automatickou změnu konfigurace nastavení SCMS-T podporu ochrany obsahu SCMS-T. U těchto modelů se nastavení SCMS-T Settings v kroku 3 nezobrazí, protože ruční změna nastavení není nutná. 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení, které chcete pomocí A2DP připojit, a vyberte Control. 3 Klikněte na SCMS-T Settings. 4 Pokud se zobrazí zpráva Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection, klikněte na Ne. Co udělat, pokud není ikona Bluetooth zobrazena na hlavním panelu? ❑ ❑ Ujistěte se, že je tlačítko vedle Bluetooth v okně VAIO Smart Network přepnuto na On. Chcete-li zobrazit ikonu Bluetooth na hlavním panelu, použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu zařízení Bluetooth a klikněte na Nastavení rozhraní Bluetooth. 3 Klikněte na kartu Možnosti a vyberte zaškrtávací políčko Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti.

Řešení potíží > Optické disky n195 N Optické disky Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje? Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup: 1 Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 157). Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu. Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klikněte na tlačítko Start a Počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu optické jednotky a vyberte Vysunout. Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí na optické jednotce tenký a rovný předmět (například sponku na papíry). Zkuste znovu spustit počítač.