Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

n 2 N Obsah Před

n 2 N Obsah Před zahájením práce......................................................... 4 Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO............. 5 Ergonomická pravidla ................................................... 8 Začínáme .......................................................................... 10 Umístění ovládacích prvků a konektorů...................... 11 Indikátory .................................................................... 17 Připojení zdroje napájení............................................. 18 Používání akumulátoru................................................ 20 Bezpečné vypnutí počítače......................................... 28 Používání režimů snížené spotřeby............................. 29 Udržení počítače v optimálních podmínkách.............. 31 Práce s počítačem VAIO................................................... 34 Používání klávesnice ................................................... 35 Používání dotykové podložky ..................................... 38 Používání tlačítek se speciálními funkcemi................. 39 Používání vestavěné kamery....................................... 40 Používání optické jednotky ......................................... 41 Používání média „Memory Stick“................................ 49 Používání jiných modulů/pamět’ových karet .............. 56 Používání sítě Internet................................................. 64 Používání sítě (LAN) .................................................... 65 Používání bezdrátové sítě LAN ................................... 66 Používání bezdrátové sítě WAN ..................................71 Používání funkce Bluetooth.........................................75 Ověřování otisků prstů ................................................81 Používání modulu TPM................................................88 Práce s periferními zařízeními ...........................................98 Používání sluchátek s potlačením hluku......................99 Připojení replikátoru portů .........................................106 Připojení optické jednotky .........................................114 Připojení externích sluchátek nebo reproduktorů .....116 Připojení externího zobrazovacího zařízení ...............117 Výběr režimu zobrazení .............................................124 Používání funkce více monitorů.................................125 Připojení externího mikrofonu....................................127 Připojení zařízení USB ...............................................128 Připojení zařízení s rozhraním i.LINK .........................130 Přizpůsobení počítače VAIO ...........................................132 Volba režimu výkonu .................................................133 Nastavení hesla .........................................................136 Používání Intel(R) VT..................................................143 Používání programu VAIO Control Center.................144 Používání systému řízení spotřeby VAIO Power Management .........................................145 Změna jazyka zobrazení ............................................146

n 3 N Inovování počítače VAIO ................................................ 147 Přidávání a odebírání paměti .................................... 148 Bezpečnostní zásady...................................................... 154 Bezpečnostní informace ........................................... 155 Informace o péči a údržbě ........................................ 157 Manipulace s počítačem........................................... 158 Manipulace s LCD displejem .................................... 160 Používání zdroje napájení ......................................... 161 Manipulace s vestavěnou kamerou .......................... 162 Manipulace s disky ................................................... 163 Používání akumulátoru.............................................. 164 Manipulace s médii „Memory Stick“......................... 165 Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat............................................................ 166 Ověřování otisků prstů .............................................. 167 Používání modulu TPM ............................................. 168 Řešení potíží ................................................................... 169 Provoz počítače ........................................................ 171 Aktualizace/Zabezpečení systému ........................... 177 Obnovení................................................................... 178 Akumulátor................................................................ 181 Vestavěná kamera..................................................... 184 Připojení k síti (LAN/WLAN) ...................................... 186 Bezdrátová sít’ WAN................................................. 190 Technologie Bluetooth .............................................. 191 Optické disky.............................................................195 Displej........................................................................200 Tisk ............................................................................204 Mikrofon ....................................................................205 Reproduktory.............................................................206 Dotyková podložka....................................................208 Klávesnice .................................................................209 Diskety.......................................................................210 Zvuk a video ..............................................................211 „Memory Stick“ .........................................................214 Periferní zařízení ........................................................215 Replikátor portů.........................................................216 Ochranné známky ...........................................................217 Upozornění......................................................................219

 • Page 1: N Uživatelská příručka Osobní
 • Page 5 and 6: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 7 and 8: Před zahájením práce > Vyhledá
 • Page 9 and 10: Před zahájením práce > Ergonomi
 • Page 11 and 12: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 13 and 14: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 15 and 16: Začínáme > Umístění ovládac
 • Page 17 and 18: Začínáme > Indikátory n 17 N In
 • Page 19 and 20: Začínáme > Připojení zdroje na
 • Page 21 and 22: Začínáme > Používání akumul
 • Page 23 and 24: Začínáme > Používání akumul
 • Page 25 and 26: Začínáme > Používání akumul
 • Page 27 and 28: Začínáme > Používání akumul
 • Page 29 and 30: Začínáme > Používání režim
 • Page 31 and 32: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 33 and 34: Začínáme > Udržení počítače
 • Page 35 and 36: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 37 and 38: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 39 and 40: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 41 and 42: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 43 and 44: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 45 and 46: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 47 and 48: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 49 and 50: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 51 and 52: Práce s počítačem VAIO > Použ
 • Page 53 and 54:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 55 and 56:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 57 and 58:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 59 and 60:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 61 and 62:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 63 and 64:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 65 and 66:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 67 and 68:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 69 and 70:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 71 and 72:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 73 and 74:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 75 and 76:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 77 and 78:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 79 and 80:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 81 and 82:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 83 and 84:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 85 and 86:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 87 and 88:

  Práce s počítačem VAIO > Ověř

 • Page 89 and 90:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 91 and 92:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 93 and 94:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 95 and 96:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 97 and 98:

  Práce s počítačem VAIO > Použ

 • Page 99 and 100:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 101 and 102:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 103 and 104:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 105 and 106:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 107 and 108:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 109 and 110:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 111 and 112:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 113 and 114:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 115 and 116:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 117 and 118:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 119 and 120:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 121 and 122:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 123 and 124:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 125 and 126:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 127 and 128:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 129 and 130:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 131 and 132:

  Práce s periferními zařízeními

 • Page 133 and 134:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 135 and 136:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 137 and 138:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 139 and 140:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 141 and 142:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 143 and 144:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 145 and 146:

  Přizpůsobení počítače VAIO >

 • Page 147 and 148:

  Inovování počítače VAIO > n147

 • Page 149 and 150:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 151 and 152:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 153 and 154:

  Inovování počítače VAIO > Při

 • Page 155 and 156:

  Bezpečnostní zásady > Bezpečnos

 • Page 157 and 158:

  Bezpečnostní zásady > Informace

 • Page 159 and 160:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 161 and 162:

  Bezpečnostní zásady > Používá

 • Page 163 and 164:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 165 and 166:

  Bezpečnostní zásady > Manipulace

 • Page 167 and 168:

  Bezpečnostní zásady > Ověřová

 • Page 169 and 170:

  Řešení potíží > n169 N Řeše

 • Page 171 and 172:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 173 and 174:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 175 and 176:

  Řešení potíží > Provoz počí

 • Page 177 and 178:

  Řešení potíží > Aktualizace/Z

 • Page 179 and 180:

  Řešení potíží > Obnovení n17

 • Page 181 and 182:

  Řešení potíží > Akumulátor n

 • Page 183 and 184:

  Řešení potíží > Akumulátor n

 • Page 185 and 186:

  Řešení potíží > Vestavěná k

 • Page 187 and 188:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 189 and 190:

  Řešení potíží > Připojení k

 • Page 191 and 192:

  Řešení potíží > Technologie B

 • Page 193 and 194:

  Řešení potíží > Technologie B

 • Page 195 and 196:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 197 and 198:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 199 and 200:

  Řešení potíží > Optické disk

 • Page 201 and 202:

  Řešení potíží > Displej n201

 • Page 203 and 204:

  Řešení potíží > Displej n203

 • Page 205 and 206:

  Řešení potíží > Mikrofon n205

 • Page 207 and 208:

  Řešení potíží > Reproduktory

 • Page 209 and 210:

  Řešení potíží > Klávesnice n

 • Page 211 and 212:

  Řešení potíží > Zvuk a video

 • Page 213 and 214:

  Řešení potíží > Zvuk a video

 • Page 215 and 216:

  Řešení potíží > Periferní za

 • Page 217 and 218:

  Ochranné známky > n217 N Ochrann

 • Page 219 and 220:

  Upozornění > n219 N Upozornění