Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě Internet n 64 N Používání sítě Internet Před použitím sítě Internet musíte uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení potřebná k připojení vašeho počítače do Internetu. Váš poskytovatel služeb Internetu (ISP) může nabízet tyto typy připojení: ❑ Optické připojení (FTTH) ❑ Digitální účastnická linka (DSL) ❑ Kabelový modem ❑ Satelitní připojení ❑ Telefonické připojení O podrobné informace o zařízeních potřebných pro přístup do sítě Internet a připojení počítače požádejte svého poskytovatele (ISP). ✍ Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí bezdrátového připojení LAN, musíte nastavit bezdrátovou sít’ LAN. Další informace najdete v kapitole Používání bezdrátové sítě LAN (str. 66). ! Při připojení počítače k Internetu nezapomeňte podniknout odpovídající zabezpečení před útoky ze sítě. Vzhledem ke smlouvě uzavřené s poskytovatelem připojení budete možná potřebovat externí modem (např. telefonní modem USB), modem DSL nebo kabelový modem umožňující připojení vašeho počítače k internetu. Podrobnosti týkající se připojení a konfigurace modemu naleznete v příručce dodané s modemem.

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě (LAN) n 65 N Používání sítě (LAN) Tento počítač lze prostřednictvím kabelu LAN připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Jeden konec kabelu LAN (není součástí dodávky) zapojte do sít’ového konektoru (LAN) v počítači nebo ve volitelném replikátoru portů a druhý konec do sítě. O podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti požádejte správce sítě. ! Pokud je počítač připojen k volitelnému replikátoru portů, sít’ový konektor (LAN) na počítači nebude přístupný. ✍ Počítač lze připojit k libovolné síti beze změny výchozího nastavení. ! Telefonní kabel nezapojujte do sít’ového konektoru (LAN) na počítači. Pokud k sít’ovému konektoru (LAN) připojíte dále uvedené telefonní linky, vysoký elektrický proud přicházející do konektoru může způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení. - Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny) - Veřejné telefonní linky - Pobočkové telefonní ústředny (PBX)