Views
2 weeks ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 78 N Ukončení komunikace Bluetooth Jak ukončit komunikaci pomocí Bluetooth 1 Vypněte zařízení Bluetooth, které komunikuje s vaším počítačem. 2 Kliknutím na tlačítko vedle Bluetooth jej v okně VAIO Smart Network přepněte na Off.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 79 N Poznámky k používání funkce Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné použití funkcí bezdrátová sít’ a Bluetooth v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu Bluetooth a vlivu elektromagnetického rušení v okolním prostředí může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození. Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací. Při přehrávání videozáznamu v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít ke ztrátě obrazové a zvukové synchronizace. Jedná se o častý jev související s technologií Bluetooth a nejedná se o známku poruchy. Pásmo 2,4 GHz, v němž pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě LAN, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth sice využívají technologie k minimalizaci rušení z jiných zařízení používajících stejné pásmo, ale rušení může snižovat rychlost a dosah komunikace nebo způsobovat její poruchy.