Views
3 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Ověřování otisků prstů n 86 N Přihlašování do systému Chcete-li funkci ověřování otisků prstů použít místo zadávání hesla při přihlášení do systému, musíte nastavit heslo pro zapnutí a heslo systému Windows a nakonfigurovat počítač pro ověřování otisků prstů. Pokyny k nastavení hesla pro zapnutí a hesla systému Windows najdete v části Nastavení hesla (str. 136). Podrobnější informace naleznete v souboru nápovědy k softwaru Protector Suite. Přihlášení do systému Windows Pokud máte pro svůj uživatelský účet zaregistrovány otisky prstů, můžete se místo zadávání hesla pro Windows identifikovat prstem. Chcete-li se přihlásit do Windows, přejeďte při zobrazení přihlašovací stránky Windows zaregistrovaným prstem přes čidlo otisků prstů. Funkce Power-on Security Pokud jste nastavili heslo pro zapnutí (str. 137), můžete se při zapínání počítače místo zadávání hesla identifikovat otiskem prstu.

Práce s počítačem VAIO > Ověřování otisků prstů n 87 N Mazání zaregistrovaných otisků prstů Než budete počítač likvidovat nebo předávat jiné osobě, důrazně doporučujeme, abyste po smazání dat uložených ve vestavěném zařízení k ukládání dat smazali i data o otiscích prstů, které jste zaregistrovali pro čidlo otisků prstů. Mazání zaregistrovaných prstů 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , vyberte možnost Security a kartu Security. 4 Klávesou m vyberte možnost Clear Fingerprint Data a stiskněte klávesu Enter. 5 Po zobrazení výzvy k potvrzení vyberte Continue a stiskněte klávesu Enter. Data o otiscích prstů zaregistrovaná pro čidlo otisků prstů budou po restartování počítače automaticky vymazána.