Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 88 N Používání modulu TPM Ve vašem počítači může být integrován modul Trusted Platform Module (TPM), který zajišt’uje základní bezpečnostní funkce počítače. V součinnosti s modulem TPM můžete šifrovat a dešifrovat data pro posílení zabezpečení počítače před neoprávněným přístupem. Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Moduly TPM jsou definovány skupinou Trusted Computing Group (TCG) a říká se jim také bezpečnostní obvody.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 89 N Důležité upozornění Poznámky týkající se zašifrování operačního systému nebo programových souborů Šifrování souborů používaných operačním systémem nebo jinou softwarovou aplikací pomocí Encrypting File System (EFS) s TPM vám znemožní spuštění nebo činnost tohoto softwaru. Abyste těmto problémům předešli, před použitím EFS dodržujte následující zásady: ❑ Data, která chcete zašifrovat, uložte do následujících umístění: ❑ Složka Encrypted Data vytvořená výchozím nastavením při uživatelské inicializaci ❑ Nová zašifrovaná složka vytvořená ve složce Dokumenty nebo ve složce Dokumenty ve vašem účtu ❑ Jednotka Personal Secure Drive ❑ ❑ ❑ ❑ ✍ Personal Secure Drive je virtuální jednotkou, která byla vytvořena prostřednictvím funkce Personal Secure Drive, a automaticky zašifruje data, která jsou do ní uložena. Na záložce Zobrazení v okně Možnosti složky zobrazeném po kliknutí na Možnosti složky a hledání pod položkou Uspořádat v nabídce Windows Explorer neměňte tato nastavení. ❑ Nezobrazovat skryté soubory, složky nebo jednotky ❑ Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno) U souborů v následujících složkách neměňte systémové atributy. Neprovádějte šifrování složky Windows, Program Files a všech souborů v každé složce. Neprovádějte šifrování složky Users a složky všech účtů v ní.