Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 94 N Instalace sady Infineon TPM Professional Package Přečtěte si soubor Readme.txt ve složce C:\Infineon\Readme. Chcete-li sadu nainstalovat, dvakrát klikněte na soubor setup.exe ve složce C:\Infineon. K instalaci této sady musíte mít oprávnění správce počítače. ! Během instalace sady Infineon TPM Professional Package musíte v počítači nastavit několik hesel. Bez těchto hesel není možno obnovit žádná data chráněná modulem TPM ani záložní soubory. Hesla si zapište a uložte je na bezpečném místě, kde se k nim nedostanou jiné lidé. Inicializace a konfigurace modulu TPM Podrobné informace najdete v zobrazené dokumentaci. Chcete-li dokumentaci otevřít, klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a Infineon Security Platform Solution a klikněte na Help. ! Údržba a správa dat chráněných modulem TPM je na vaše riziko. Společnost Sony nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoli závady vzniklé údržbou a správou dat.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 95 N Využití nástroje BitLocker Drive Encryption s TPM Nástroj BitLocker Drive Encryption je nástroj k šifrování dat, který je dostupný u modelů s operačním systémem Windows 7 Ultimate. Aktivací Nástroj BitLocker Drive Encryption ve spojení se šifrováním TPM dojde k zašifrování všech dat ve vestavěném zařízení k ukládání dat. Podrobné informace o použití a konfiguraci Nástroj BitLocker Drive Encryption naleznete v souboru Nápověda a podpora pro systém Windows. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Poznámky k použití nástroje BitLocker Drive Encryption ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Před zapnutím Nástroj BitLocker Drive Encryption nezapomeňte pomocí sady Infineon TPM Professional Package inicializovat TPM. Pokud funkci zapnete bez inicializace TPM, nevytvoří se heslo vlastníka TPM, takže nebudete moci sadu Infineon TPM Professional Package konfigurovat. Sada Infineon TPM Professional Package nevytváří záložní kopii souboru (heslo k obnovení) pro Nástroj BitLocker Drive Encryption. Byl nakonfigurován další systémový oddíl BitLocker. Tento systémový oddíl používá na vašem vestavěném zařízení k ukládání dat 100 MB. Kvůli zapnutí Nástroj BitLocker Drive Encryption musíte na obrazovce nastavení systému BIOS zapnout TPM. Pomocí Nástroj BitLocker Drive Encryption nešifrujte data na zařízení k ukládání dat (např. pamět’ová jednotka USB flash), na němž je uložen klíč k obnovení.