Views
6 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 96 N Odemknutí zašifrovaných dat pomocí klíče k obnovení uloženého na paměti USB flash Chcete-li odemknout zašifrovaná data pomocí klíče k obnovení uloženého na pamět’ové jednotce USB flash, systém musí mít přístup k jednotce USB flash při spouštění počítače. Při konfiguraci pořadí spouštění na obrazovce nastavení systému BIOS postupujte takto: 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se tak nestane, počítač restartujte a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , vyberte záložku Security, klávesou M nebo m vyberte položku Change TPM State a poté stiskněte klávesu Enter. 4 Klávesou M nebo m vyberte možnost Enable a poté stiskněte Enter. 5 Klávesou < nebo , vyberte možnost Boot a poté pro External Device Boot vyberte Enabled. 6 Klávesou M nebo m vyberte možnost Boot Priority a poté stiskněte klávesu Enter. 7 Pořadí zařízení při spouštění změňte klávesou F5 nebo F6 tak, aby byla jednotka Internal Hard Disk uvedena výše než External Device. ! Jednotku Internal Optical Drive budete muset přesunout na první místo seznamu, aby bylo možno systém počítače obnovit pomocí médií pro obnovení. 8 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a poté stiskněte klávesu Enter. 9 Po restartu systému vyberte v okně pro potvrzení příkaz Execute a poté stiskněte klávesu Enter. 10 Při aktivaci Nástroj BitLocker Drive Encryption postupujte podle pokynů souboru Nápověda a podpora pro systém Windows. 11 V okně pro ukládání hesla k obnovení uložte heslo k obnovení na pamět’ovou jednotku USB flash. 12 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Bude zahájeno šifrování.

Práce s počítačem VAIO > Používání modulu TPM n 97 N ! Při aktualizaci BIOS, např. pomocí VAIO Update se obnoví výchozí hodnoty nastavení BIOS. Výše uvedené kroky budete muset znovu opakovat. Dokončení šifrování potrvá několik hodin.