Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie słuchawek redukujących hałas n102 N ❑ Jeśli funkcja redukcji hałasu wydaje się nie działać, należy całkowicie odłączyć dostarczone słuchawki redukujące hałas, a następnie podłączyć je ponownie. ❑ Aby zapewnić maksymalną skuteczność funkcji redukcji hałasu, nie należy zasłaniać wbudowanego mikrofonu (1) słuchawek redukujących hałas. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Gdy funkcja redukcji hałasu jest włączona, może być słyszalny cichy syk. Jest to szum spowodowany działaniem funkcji i nie oznacza awarii. Użytkownik może mieć wrażenie, że funkcja redukcji hałasu działa mało skutecznie lub że hałas z otoczenia wydaje się nawet głośniejszy, zależnie od rodzaju hałasu oraz poziomu hałasu w otoczeniu. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję redukcji hałasu. Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować zakłócenia radiowe w słuchawkach redukujących hałas. Telefony komórkowe powinny znajdować się daleko od pracujących słuchawek. Podłączanie i odłączanie słuchawek redukujących hałas generuje dźwięki. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii. Przed podłączeniem i odłączeniem słuchawek należy je wyjąć z uszu. Włączanie i wyłączanie funkcji redukcji hałasu lub włączanie i wyłączanie dźwięku przy użyciu regulatorów głośności systemu Windows generuje dźwięki. Jest to spowodowane przełączaniem obwodu redukcji hałasu i nie oznacza awarii. Należy używać słuchawek redukujących hałas dostarczonych w zestawie. Do komputera można podłączyć słuchawki dostarczone wraz z odtwarzaczami Walkman ® , jednakże funkcja redukcji hałasu zainstalowana w komputerze nie będzie dobrze współpracować z takimi słuchawkami. Jeśli słuchawki redukujące hałas zostaną skonfigurowane w taki sposób, aby przechwytywały dźwięki otoczenia przez wbudowany mikrofon i emitowały je przez głośniki, dźwięki te będą wzmacniane. Podczas zmieniania konfiguracji należy zwrócić uwagę na ustawienie poziomu dźwięku.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie słuchawek redukujących hałas n103 N Podłączanie słuchawek redukujących hałas Jak podłączyć słuchawki redukujące hałas Podłącz wtyczkę kabla słuchawek do złącza słuchawkowego i. Na pasku zadań pojawi się ikona oznaczająca, że funkcja redukcji hałasu jest włączona. Przy ikonie pojawi się dymek komunikatu. ✍ Gdy na pasku zadań znajduje się ikona , funkcja redukcji hałasu jest wyłączona. Należy kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu opcję Enable Noise Canceling Function. Jeśli ikona nie jest wyświetlana na pasku zadań, zobacz Co zrobić, jeśli ikona i dymek nie pojawiają się (strona 106), aby uzyskać informacje na temat zmieniania ustawień.