Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie słuchawek redukujących hałas n106 N Co zrobić, jeśli ikona i dymek nie pojawiają się Jeśli ikona funkcji redukcji hałasu ( / ) nie jest widoczna na pasku zadań, a dymek komunikatu nie pojawia się przy ikonie, należy zmienić ustawienia funkcji redukcji hałasu. Jak wyświetlić dymek komunikatu i ikonę 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk. 3 Kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami audio w grupie Dźwięk. 4 Na karcie Odtwarzanie kliknij dwukrotnie ikonę głośników lub słuchawek. 5 Kliknij kartę Ulepszenia. 6 Kliknij pole wyboru Noise Canceling Function, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Modify Settings. ✍ Jeśli pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia jest zaznaczone, należy je kliknąć w celu usunięcia zaznaczenia. 7 Kliknij pole wyboru Display an icon for the noise canceling headphones in the task tray lub Display a message when noise canceling headphones are connected. 8 Kliknij przycisk OK.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n107 N Podłączanie replikatora portów Podłączenie opcjonalnego replikatora portów umożliwi przyłączanie do komputera takich urządzeń peryferyjnych jak drukarka i monitor zewnętrzny. Umiejscowienie złączy w replikatorze portów A Wskaźnik DC IN Świeci, gdy replikator portów jest zasilany. B Złącze DC IN (strona 18) C Porty USB *1 (strona 129) D Złącze DVI-D (strona 119) E Złącze MONITOR (strona 119) F Złącza sieciowe (LAN) *2 (strona 66) G Gniazdo zabezpieczeń *1 Zgodny ze standardem USB 2.0. *2 Replikator portów jest zaopatrzony w naklejki ochronne na wszystkich złączach sieciowych (LAN). Do złącza sieciowego (LAN) można podłączyć kabel sieciowy 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Użycie niewłaściwego kabla, na przykład kabla telefonicznego, może spowodować przeciążenie obwodów elektrycznych, a w rezultacie doprowadzić do awarii, przegrzania lub zapłonu złącza sieciowego (LAN). ! Następujących złączy nie można używać jednocześnie. - Złącze wyjściowe HDMI w komputerze - Złącze DVI-D w replikatorze portów - Złącze MONITOR w replikatorze portów