Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n108 N Przyłączanie komputera do replikatora portów ! Przed przyłączeniem komputera do replikatora portów należy zainstalować akumulator. Jak przyłączyć komputer do replikatora portów ! Należy pamiętać o podłączeniu replikatora portów do dostarczonego z nim zasilacza sieciowego. Aby zapobiec utracie niezapisanych danych, należy wyłączyć komputer przed przyłączeniem go do replikatora portów. Nie należy przenosić komputera, gdy jest podłączony do replikatora portów. Może to spowodować odłączenie replikatora portów i uszkodzenie obydwu urządzeń. Złącze monitora w komputerze jest niedostępne, gdy komputer jest przyłączony do replikatora portów. Aby podłączyć monitor zewnętrzny, należy użyć złącza DVI-D lub MONITOR w replikatorze portów. 1 Odłącz od komputera wszystkie urządzenia peryferyjne i zasilacz sieciowy. 2 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego. 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do złącza DC IN (3) w replikatorze portów (4).

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n109 N ! Podłącz kabel zasilacza sieciowego zgodnie z poniższą ilustracją: