Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n118 N Podłączanie zewnętrznego monitora Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ! Odtwarzanie dysków Blu-ray na przyłączonym wyświetlaczu zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu wyświetlacza. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w temacie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205). ✍ Jeśli odłączenie monitora zewnętrznego od opcjonalnego replikatora portów nie spowoduje automatycznej zmiany rozdzielczości wyświetlacza LCD komputera, należy zmienić bieżące ustawienia ekranu. Aby zmienić ustawienia, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 125).

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n119 N Podłączanie monitora komputerowego lub projektora Do złącza w komputerze lub w replikatorze portów można podłączyć zewnętrzne urządzenie wyświetlające, takie jak monitor komputerowy lub projektor. Jak podłączyć monitor komputerowy lub projektor ! Złącze monitora w komputerze jest niedostępne, gdy komputer jest przyłączony do replikatora portów. Jeśli używasz złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub złącza DVI-D w replikatorze portów, wybierz tryb SPEED lub AUTO za pomocą przełącznika wyboru wydajności. Informacje na temat wybierania trybów zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 134). 1 Podłącz kabel zasilający (1) monitora zewnętrznego lub projektora do gniazdka sieci elektrycznej. 2 Podłącz monitor zewnętrzny lub projektor do złącza monitora (2) w komputerze lub w replikatorze portów za pomocą kabla wyświetlacza (3).