Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n122 N Podłączanie telewizora do portu HDMI Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI. Jak podłączyć telewizor do komputera ! Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 215). Jeśli używasz złącza wyjściowego HDMI w komputerze, wybierz tryb SPEED lub AUTO za pomocą przełącznika wyboru wydajności. Informacje na temat wybierania trybów zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 134). 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego. 2 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze, a drugą do telewizora. 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne. 4 Skonfiguruj telewizor. ! Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n123 N ✍ Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.