Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n124 N Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem a telewizorem Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround. ! Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround. Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 215). Jeśli używasz złącza wyjściowego HDMI w komputerze, wybierz tryb SPEED lub AUTO za pomocą przełącznika wyboru wydajności. Informacje na temat wybierania trybów zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 134). 1 Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI. 2 Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI. 3 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze. ✍ Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205). W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranu n125 N Wybór trybu ekranu Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera lub podłączony monitor zewnętrzny. ! Złącze monitora w komputerze jest niedostępne, gdy komputer jest przyłączony do replikatora portów. Przełączenie trybu wydajności może spowodować zmianę rozdzielczości obrazu na monitorze zewnętrznym. Jeśli używasz złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub złącza DVI-D w replikatorze portów, wybierz tryb SPEED lub AUTO za pomocą przełącznika wyboru wydajności. Informacje na temat wybierania trybów zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 134). ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera. Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7 Aby wybrać tryb wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35). Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.