Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzeń USB n130 N Uwagi dotyczące podłączania urządzeń USB ❑ ❑ ❑ ❑ Korzystanie z urządzenia USB może wymagać uprzedniego zainstalowania sterownika dostarczonego z urządzeniem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem USB. Do drukowania dokumentów należy używać drukarek USB zgodnych z używaną wersją systemu Windows. Informacje na temat odłączania urządzenia USB można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem. Aby chronić komputer i/lub urządzenia USB przed uszkodzeniem, zastosuj się do następujących wskazówek: ❑ Przy przenoszeniu komputera z podłączonymi urządzeniami USB, unikaj narażania portów USB na wstrząsy lub uderzenia. ❑ Nie umieszczaj komputera w torbie lub walizce, jeśli są do niego podłączone urządzenia USB.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia i.LINK n131 N Podłączanie urządzenia i.LINK Komputer może być wyposażony w port i.LINK, który można wykorzystać do podłączenia urządzenia i.LINK, takiego jak cyfrowa kamera wideo. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ✍ i.LINK jest znakiem towarowym Sony Corporation używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Procedura nawiązywania połączenia i.LINK może być różna w zależności od oprogramowania, systemu operacyjnego i urządzenia i.LINK. Nie wszystkie produkty wyposażone w łącze i.LINK mogą się ze sobą komunikować. Więcej informacji na temat warunków pracy i sposobu podłączenia urządzenia i.LINK można znaleźć w podręcznikach dołączonych do urządzenia. Przed podłączeniem do systemu urządzeń peryferyjnych i.LINK, takich jak stacja CD-RW lub dysk twardy, sprawdź zgodność z systemem operacyjnym i wymagane warunki pracy. Uwagi dotyczące podłączania urządzeń i.LINK ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Port i.LINK w komputerze nie dostarcza zasilania do urządzenia zewnętrznego. Jeśli urządzenie zewnętrzne wymaga zasilania zewnętrznego, upewnij się, że jest ono podłączone do źródła zasilania. Złącze i.LINK obsługuje prędkości przesyłu do 400 Mb/s. Jednakże faktyczna szybkość przesyłania danych zależy od prędkości przesyłu urządzenia zewnętrznego. Opcjonalne kable i.LINK mogą być niedostępne w niektórych krajach i rejonach. Połączenie i.LINK z innymi zgodnymi urządzeniami nie jest pewne. Połączenie i.LINK może nie być dostępne, zależnie od aplikacji programowych, systemu operacyjnego oraz używanych urządzeń zgodnych ze standardem i.LINK. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Przed podłączeniem do komputera urządzeń peryferyjnych standardu i.LINK (na przykład twardego dysku lub napędu CD-RW) sprawdź warunki ich działania oraz zgodność z systemem operacyjnym.