Views
2 weeks ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie urządzenia i.LINK n132 N Podłączanie cyfrowej kamery wideo Jak podłączyć cyfrową kamerę wideo Podłącz jedną końcówkę kabla i.LINK (1) (do nabycia osobno) do portu i.LINK (2) w komputerze, a drugą końcówkę do portu DV In/Out (3) w cyfrowej kamerze wideo. ✍ Procedura podłączania zależy od używanego urządzenia i.LINK. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku dostarczonym z danym urządzeniem. Za pomocą połączenia i.LINK nie jest możliwe uzyskiwanie dostępu do zawartości karty „Memory Stick” zainstalowanej w cyfrowej kamerze wideo.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > n133 N Dostosowywanie ustawień komputera VAIO W tym rozdziale opisano w skrócie, jak zmienić główne ustawienia komputera VAIO. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak używać oprogramowania Sony i programów narzędziowych oraz jak dostosowywać ich wygląd. ❑ Wybieranie trybów wydajności (strona 134) ❑ Ustawianie hasła (strona 137) ❑ Używanie technologii Intel(R) VT (strona 145) ❑ Używanie programu VAIO Control Center (strona 146) ❑ Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO (strona 147) ❑ Zmienianie języka wyświetlania (strona 148)