Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Wybieranie trybów wydajności n136 N Jak sprawdzić bieżący tryb wydajności ❑ Sprawdź, który wskaźnik trybu wydajności jest zapalony: STAMINA, SPEED czy AUTO. ❑ Sprawdź, która ikona trybu wydajności jest wyświetlana w obszarze powiadomień systemu Windows.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n137 N Ustawianie hasła Ustawienie hasła pozwala zabezpieczyć komputer przed dostępem niepowołanych osób. Użytkownik jest monitowany o podanie hasła przy uruchamianiu komputera oraz kiedy komputer powraca do normalnego trybu pracy z trybu wstrzymania lub hibernacji. ! Nie należy zapominać ustawionego hasła. Hasło można zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Typ hasła Hasło startowe Opis Za pomocą funkcji systemu BIOS można ustawić dwa rodzaje haseł: - Hasło komputera: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie wszystkich ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. - Hasło użytkownika: zezwala użytkownikom z uprawnieniami administratora na modyfikowanie niektórych ustawień konfiguracji w systemie BIOS oraz na uruchamianie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera. ✍ Podczas uruchamiania komputera użytkownik jest monitowany o wprowadzenie hasła startowego po wyświetleniu logo VAIO. ! W przypadku zapomnienia hasła komputera będzie konieczne zresetowanie go. Za tę usługę jest pobierana opłata. W celu zresetowania hasła należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5). Hasło użytkownika można zresetować na ekranie systemu BIOS przez wprowadzenie hasła komputera. Hasło systemu Windows Umożliwia użytkownikom logowanie się do komputera. Konto każdego użytkownika jest chronione osobnym hasłem. ✍ Monit o wprowadzenie hasła systemu Windows jest wyświetlany po wybraniu konta użytkownika.