Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > n156 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 157) ❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 159) ❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 160) ❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 162) ❑ Używanie źródła zasilania (strona 163) ❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 164) ❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 165) ❑ Używanie akumulatora (strona 166) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 167) ❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 168) ❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 169) ❑ Używanie modułu TPM (strona 171)

Środki ostrożności > Informacje o bezpieczeństwie n157 N Informacje o bezpieczeństwie Komputer ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, aby uniknąć przegrzania wewnętrznych komponentów. Nie należy umieszczać komputera na porowatych powierzchniach, takich jak dywany, koce, kanapy lub łóżka ani w pobliżu zasłon, które mogłyby blokować otwory wentylacyjne. Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia. Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. Niewielkie elementy, takie jak karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick”, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie połknięcia. Zasilanie ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast odsunąć go od ciała. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar. Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.