Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n176 N Co zrobić, jeśli komputer lub oprogramowanie przestają reagować? ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer przestaje reagować podczas działania aplikacji, naciśnij klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby wyłączyć komputer. Jeśli komputer się nie wyłączy, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Zamknij. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ❑ ❑ ❑ ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Odłącz wtyczkę zasilacza sieciowego i wyjmij akumulator. Odczekaj trzy do pięciu minut. Zainstaluj ponownie akumulator, podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Spróbuj zainstalować oprogramowanie ponownie. Skontaktuj się z wydawcą oprogramowania lub wyznaczonym usługodawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

Rozwiązywanie problemów > Działanie komputera n177 N Dlaczego komputer nie przechodzi do trybu wstrzymania lub hibernacji? Komputer może działać niestabilnie, jeśli tryb pracy zostanie zmieniony, zanim komputer całkowicie przejdzie do trybu wstrzymania lub hibernacji. Jak przywrócić komputer do trybu normalnego 1 Zamknij wszystkie otwarte programy. 2 Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie. 3 Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie. Jeśli zostanie wyświetlone okno Zabezpieczenia systemu Windows, kliknij opcję Uruchom ponownie. 4 Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych. Co zrobić, jeśli wskaźnik ładowania miga szybko, a komputer nie uruchamia się? ❑ ❑ Ten problem może wynikać z nieprawidłowej instalacji akumulatora. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz komputer i wyjmij akumulator. Następnie ponownie zainstaluj akumulator w komputerze. Szczegółowe informacje zawiera temat Instalowanie i wyjmowanie akumulatora (strona 20). Jeśli problem nie ustąpi, oznacza to, że zainstalowany akumulator nie jest zgodny z komputerem. Wyjmij akumulator i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5).