Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n180 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Najnowsze aktualizacje dla komputera można znaleźć przy użyciu dwóch aplikacji: Windows Update i VAIO Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 31). Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze? W komputerze został fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed takimi zagrożeniami jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie najnowszych aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację w oparciu o harmonogram.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie n181 N Odzyskiwanie Jak utworzyć nośnik odzyskiwania? Nośnik odzyskiwania można utworzyć za pomocą programu VAIO Care. Nośnik ten umożliwia odzyskanie systemu i przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych komputera. Aby utworzyć nośnik odzyskiwania, uruchom program VAIO Care (strona 33), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Utwórz dyski odzyskiwania (Create Recovery Media). ! Jeśli komputer nie jest wyposażony we wbudowany napęd dysków optycznych, podłącz napęd zewnętrzny (do nabycia osobno). Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak przywrócić fabryczne ustawienia domyślne komputera? Są dwa sposoby odzyskania systemu w komputerze: za pomocą nośnika odzyskiwania lub obszaru odzyskiwania. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów. Jak zainstalować ponownie oryginalne oprogramowanie i sterowniki? Fabrycznie zainstalowane oprogramowanie i sterowniki można przywrócić za pomocą programu VAIO Care. Aby je przywrócić, uruchom program VAIO Care (strona 33), a następnie kliknij kolejno Odzyskiwanie i przywracanie (Recovery & restore), Odzyskiwanie (Recovery) i Zainstaluj ponownie aplikacje i sterowniki (Reinstall Applications and Drivers). Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care.