Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Sieci (LAN i bezprzewodowej sieci LAN) n192 N Jak uniknąć przerw w przesyłaniu danych? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kiedy komputer jest połączony z punktem dostępowym, mogą wystąpić przerwy w transmisji danych przy wysyłaniu dużych plików lub jeśli komputer znajduje się w pobliżu źródła mikrofal bądź telefonu bezprzewodowego. Przenieś komputer bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że połączenie z punktem dostępowym działa prawidłowo. Zmień kanał transmisji w punkcie dostępowym. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania została wybrana opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, należy wykonać czynności opisane w temacie Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN? (strona 189). Czym są kanały? ❑ ❑ Komunikacja w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystuje podzielone pasma częstotliwości, zwane kanałami. W punktach dostępowych bezprzewodowej sieci LAN wyprodukowanych przez inne firmy niż Sony mogą być ustawione inne kanały, niż w przypadku urządzeń Sony. Jeśli korzystasz z punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN, poszukaj informacji na temat łączności zawartych w podręcznikach dostarczonych wraz z punktem dostępowym. Dlaczego połączenie sieciowe zostaje przerwane przy zmianie klucza szyfrowania? Dwa komputery wyposażone w funkcję bezprzewodowej sieci LAN mogą utracić połączenie równorzędne (peer-to-peer), jeśli zmieniony zostanie klucz szyfrowania. Można albo zmienić klucz szyfrowania na oryginalny, albo wpisać taki sam klucz na obu komputerach.

Rozwiązywanie problemów > Bezprzewodowej sieci WAN n193 N Bezprzewodowej sieci WAN Co zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępu bezprzewodowej sieci WAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Sprawdź, czy karta SIM obsługuje pobieranie danych z sieci 3G oraz czy została aktywowana przez operatora sieci komórkowej. Zainstaluj kartę SIM zgodnie z instrukcjami w temacie Wkładanie karty SIM (strona 73). Sieć telefonii komórkowej musi być dostępna na obszarze, na którym się znajdujesz. Skontaktuj się z usługodawcą, aby uzyskać informacje o zasięgu sieci. Upewnij się, że w komputerze włączony jest przełącznik WIRELESS i świeci wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że przełącznik obok opcji Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN) jest ustawiony w położeniu Wł. (On) w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że w programie do zarządzania połączeniami prawidłowo skonfigurowano nazwę punktu dostępowego (APN). Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać prawidłową nazwę punktu dostępowego. Dodatkowe informacje na temat konfiguracji nazwy punktu dostępowego można znaleźć w pliku pomocy oprogramowania do zarządzania połączeniami. Sprawdź, czy oprogramowanie do zarządzania połączeniami poprawnie wykrywa modem sieci bezprzewodowej WAN. Wykrycie modemu sieci bezprzewodowej WAN może potrwać dłuższą chwilę. ✍ Aby uzyskać dodatkowe instrukcje na temat korzystania z bezprzewodowej sieci WAN, odwiedź witrynę pomocy technicznej VAIO.