Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n196 N Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth na pokładzie samolotu? Komputer wyposażony w funkcję Bluetooth korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach, na przykład w szpitalach lub na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia używania urządzeń Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń radiowych. Należy skonsultować się z personelem w danym obiekcie, aby mieć pewność, że korzystanie z funkcji Bluetooth w komputerze jest dozwolone. Dlaczego nie można korzystać z funkcji Bluetooth po zalogowaniu się do komputera z użyciem standardowego konta użytkownika? Funkcja Bluetooth może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora. Dlaczego nie można korzystać z urządzeń Bluetooth po zmianie użytkownika? Jeśli zmienisz użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia Bluetooth nie będą działać. Należy wylogować się przed zmianą użytkownika. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Wyloguj. Dlaczego nie mogę wymieniać wizytówek z telefonami komórkowymi? Funkcja wymieniania wizytówek nie jest obsługiwana.

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n197 N Co zrobić, jeśli nie słychać dźwięku w słuchawkach albo z kontrolera audio/wideo? Sprawdź, czy używane słuchawki lub kontroler audio/wideo obsługuje mechanizm ochrony zawartości SCMS-T. Jeśli tak nie jest, zmień ustawienia mechanizmu SCMS-T, aby do nawiązywania połączenia z urządzeniem był używany profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Aby zmienić ustawienia SCMS-T, wykonaj następujące czynności: ✍ Niektóre modele komputerów VAIO wykrywają obsługę mechanizmu ochrony zawartości SCMS-T w urządzeniu docelowym i automatycznie konfigurują ustawienia SCMS-T. W takich modelach opcja SCMS-T Settings w punkcie 3 nie jest wyświetlana, ponieważ nie ma potrzeby ręcznego konfigurowania ustawień. 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć przy użyciu profilu A2DP, i wybierz opcję Control. 3 Kliknij opcję SCMS-T Settings. 4 Kliknij przycisk Nie po wyświetleniu komunikatu Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Co zrobić, jeśli ikona Bluetooth nie jest wyświetlana na pasku zadań? ❑ ❑ Upewnij się, że przełącznik obok opcji Bluetooth jest ustawiony w pozycji Wł. (On) w oknie VAIO Smart Network. Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia Bluetooth i wybierz polecenie Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje o zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.