Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n198 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który komputer próbuje odczytać może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Informacje o sposobach czyszczenia dysku zamieszczono w temacie Dyski (strona 159). Co zrobić, jeśli tacka napędu się nie wysuwa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer działa w trybie normalnym. Naciśnij przycisk wysuwania dysku. Jeśli przycisk wysuwania napędu nie działa, kliknij kolejno Start i Komputer, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu dysków optycznych i wybierz opcję Wysuń. Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty obiekt (na przykład rozprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego na obudowie napędu dysków optycznych. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n199 N Co zrobić, jeśli nie można prawidłowo odtworzyć dysku w komputerze? ❑ Upewnij się, że dysk został włożony do napędu etykietą do góry. ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie programy (zgodnie z instrukcją producenta dysku). Odtwarzanie dysków Blu-ray na przyłączonym wyświetlaczu zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu wyświetlacza. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w temacie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 205). Jeśli dysk jest zabrudzony lub uszkodzony, komputer przestanie reagować na działania użytkownika. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić ponownie komputer. ❑ ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu dysków optycznych. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Instrukcje czyszczenia dysku zamieszczono w temacie Dyski (strona 159). Jeśli dysk jest odtwarzany i nie słychać dźwięku, wykonaj jedną z następujących czynności: ❑ Głośność mogła zostać wyłączona za pomocą klawiszy Fn+F2. Naciśnij te klawisze ponownie. ❑ ❑ ❑ ❑ Głośność mogła zostać zmniejszona do minimum za pomocą klawiszy Fn+F3. Naciskaj klawisze Fn+F4, aby zwiększyć głośność do poziomu słyszalnego. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Otwórz mikser głośności w celu sprawdzenia ustawień. Sprawdź ustawienia głośności w mikserze audio. Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników, sprawdź ustawienie głośności w głośnikach oraz połączenie między komputerem a głośnikami.