Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n200 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, czy zainstalowany został odpowiedni sterownik. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję System. 4 Kliknij pozycję Menedżer urządzeń w lewym okienku. Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń zawierające listę urządzeń sprzętowych w komputerze. Jeśli obok nazwy urządzenia widoczny jest znak „X” lub wykrzyknik, może być konieczne włączenie urządzenia lub ponowne zainstalowanie sterowników. 5 Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia optycznego, aby wyświetlić listę napędów dysków optycznych w komputerze. 6 Kliknij dwukrotnie wybrany napęd. Można sprawdzić, jaki sterownik jest zainstalowany, przechodząc do karty Sterownik i klikając przycisk Szczegóły sterownika. 7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Upewnij się, że na dysku nie ma naklejki. Naklejki mogą odkleić się, gdy dysk znajduje się w napędzie dysków optycznych, co może spowodować awarię napędu lub nieprawidłowe działanie. Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie o kodzie regionu, odtworzenie dysku może być niemożliwe. Sprawdź informacje na opakowaniu dysku, aby upewnić się czy kod regionu jest zgodny z napędem. Jeśli skropliła się wilgoć, nie używaj komputera przez przynajmniej przez godzinę. Skroplona para wodna może spowodować awarię komputera. Upewnij się, że komputer jest zasilany z sieci, i spróbuj ponownie odtworzyć dysk.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n201 N Co zrobić, jeśli nie można odtworzyć dysku Blu-ray lub gdy komputer zachowuje się niestabilnie podczas odtwarzania dysku Blu-ray? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje nośniki Blu-ray. Aby odtwarzać dyski Blu-ray z zabezpieczeniem praw autorskich, należy zaktualizować klucz AACS. W przypadku wyświetlenia komunikatu z informacją o konieczności zaktualizowania klucza AACS należy postępować zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. ❑ ! W celu zaktualizowania klucza AACS komputer musi być połączony z Internetem. Komputer może nie odtwarzać niektórych materiałów z dysków Blu-ray, bądź może zachowywać się niestabilnie podczas odtwarzania dysków Blu-ray. Aby odtwarzać takie materiały w normalny sposób, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje aplikacji WinDVD BD za pomocą programu VAIO Update. Aby uzyskać instrukcje korzystania z funkcji VAIO Update, zobacz Aktualizowanie komputera (strona 31). Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku CD? ❑ ❑ Upewnij się, że nie jest uruchamiana żadna aplikacja (ani ręcznie, ani automatycznie), nawet wygaszacz ekranu. Jeśli korzystasz z dysku CD-R/RW z naklejką, wymień go na dysk bez naklejki. Używanie dysków z naklejkami może powodować błędy zapisu lub uszkodzenie napędu. Co zrobić, jeśli nie można zapisać danych na dysku DVD? ❑ ❑ Upewnij się, że używasz odpowiedniego dysku DVD z możliwością nagrywania. Sprawdź, czy format dysku DVD jest zgodny z napędem dysków optycznych. Napęd może nie obsługiwać zapisywalnych dysków DVD niektórych producentów.