Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n202 N Dlaczego nie można zapisać danych na dysku Blu-ray? ❑ ❑ Sprawdź, czy napęd dysków optycznych obsługuje funkcję zapisu na dyskach Blu-ray. Dyski BD-R nie umożliwiają ponownego zapisu. Na dysku BD-R nie można dodawać ani usuwać danych. Co zrobić, jeśli zewnętrzny napęd dysków optycznych nie działa prawidłowo? Sprawdź, czy zewnętrzny napęd dysków optycznych jest podłączony do źródła zasilania i do portu USB w komputerze. Jeśli tak nie jest, zewnętrzny napęd dysków optycznych może nie działać poprawnie.

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n203 N Wyświetlacz Dlaczego wyświetlacz komputera wygasza się? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli wyświetlacz komputera został wygaszony, może to oznaczać, że komputer został odłączony od źródła zasilania lub przeszedł do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji). Jeśli komputer jest w trybie uśpienia ekranu LCD, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić tryb normalny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie trybów oszczędzania energii (strona 29). Upewnij się, że komputer jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania, jest włączony, a wskaźnik zasilania świeci. Jeśli komputer jest zasilany z akumulatora, upewnij się, że akumulator jest poprawnie zainstalowany i naładowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie akumulatora (strona 20). Jeśli sygnał wyjściowy wyświetlacza jest skierowany na wyświetlacz zewnętrzny, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 35). W trakcie zmiany trybu wydajności ekran komputera może przez chwilę migotać lub nie wyświetlać żadnego obrazu. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza awarii.