Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie trybów oszczędzania energii n 30 N Używanie trybu wstrzymania Jak aktywować tryb wstrzymania Kliknij przycisk Start, kliknij strzałkę Jak wrócić do trybu normalnego ❑ ❑ Naciśnij dowolny klawisz. Naciśnij przycisk zasilania w komputerze. obok przycisku Zamknij, a następnie kliknij polecenie Uśpij. ! Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy. Spowoduje to utratę niezapisanych danych. Używanie trybu hibernacji Jak aktywować tryb hibernacji Naciśnij klawisze Fn+F12. Możesz także kliknąć przycisk Start, kliknąć strzałkę obok przycisku Zamknij, a następnie kliknąć polecenie Hibernacja. ! Nie przenoś komputera, dopóki wskaźnik zasilania nie zgaśnie. Jak wrócić do trybu normalnego Naciśnij przycisk zasilania. ! Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania przez ponad cztery sekundy, komputer automatycznie się wyłączy.

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 31 N Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności Aktualizowanie komputera Aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie komputera VAIO, należy instalować najnowsze aktualizacje za pomocą opisanych niżej aplikacji. Program VAIO Update automatycznie powiadamia o dostępnych w Internecie nowych aktualizacjach, pobiera te aktualizacje i instaluje je. ❑ Windows Update Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ❑ VAIO Update 5 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Update 5, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem.