Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 32 N Aktualizowanie oprogramowania antywirusowego Programy zapewniające bezpieczeństwo komputera podłączonego do Internetu należy regularnie aktualizować, pobierając i instalując najnowsze aktualizacje z witryn internetowych ich producentów. ❑ ❑ ! Przed pobraniem aktualizacji komputer musi być połączony z Internetem. Jeśli używasz oprogramowania McAfee: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, McAfee i McAfee SecurityCenter. 2 Kliknij kartę Update i zaznacz opcję sprawdzania dostępności aktualizacji. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje. Jeśli używasz oprogramowania Norton Internet Security: 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, Norton Internet Security i LiveUpdate lub Norton Internet Security. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby pobrać i zainstalować aktualizacje. ✍ Więcej informacji zawiera plik pomocy dołączony do oprogramowania. ! Rzeczywista procedura może być nieco inna od przedstawionej powyżej w zależności od aktualizacji zainstalowanych na komputerze. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podstawy obsługi > Konserwowanie komputera i optymalizowanie wydajności n 33 N Używanie programu VAIO Care Za pomocą programu VAIO Care można regularnie kontrolować i optymalizować wydajność komputera. Należy także uruchamiać program VAIO Care w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów z komputerem. Program VAIO Care zaproponuje sposoby rozwiązania problemu. Jak uruchomić program VAIO Care ❑ ❑ W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST Naciśnij przycisk ASSIST, kiedy komputer jest włączony. W modelach bez przycisku ASSIST Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, VAIO Care i VAIO Care. ! Nie naciskaj przycisku ASSIST, kiedy komputer jest w trybie hibernacji. ✍ Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy programu VAIO Care. W modelach wyposażonych w przycisk ASSIST naciśnięcie przycisku ASSIST w czasie, gdy komputer jest wyłączony lub w trybie hibernacji, powoduje uruchomienie programu VAIO Care Rescue. Za pomocą programu VAIO Care Rescue można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows.