Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji Bluetooth n 78 N Jak komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth Aby komunikować się z innym urządzeniem z funkcją Bluetooth, należy najpierw skonfigurować funkcję Bluetooth. Informacje na temat konfigurowania funkcji Bluetooth i korzystania z niej można znaleźć w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. 1 Włącz przełącznik WIRELESS. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 3 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Bluetooth, aby ustawić go w położeniu Wł. (On) w oknie VAIO Smart Network. Upewnij się, że wskaźnik WIRELESS świeci.

Używanie komputera VAIO > Używanie funkcji Bluetooth n 79 N Zatrzymywanie komunikacji Bluetooth Jak zatrzymać komunikację Bluetooth 1 Wyłącz urządzenie Bluetooth komunikujące się z komputerem. 2 Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Bluetooth, aby ustawić go w położeniu Wył. (Off) w oknie VAIO Smart Network.