Views
7 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Използване на слушалките с неутрализиране на шума n102 N Преди да използвате слушалките с неутрализиране на шума ❑ ❑ ❑ Можете да използвате функцията за неутрализиране на шума само, когато доставените слушалки с неутрализиране на шума са свързани към жак за слушалки, който поддържа тази функция. Функцията за неутрализиране на шума не работи при възпроизвеждане на звук със следните устройства: ❑ Външни високоговорители ❑ Слушалките без функция за неутрализиране на шума ❑ Устройства за възпроизвеждане на звук, свързани към вашия компютър посредством Bluetooth връзка Функцията за неутрализиране на шума не може да бъде напълно ефективна, когато не сте поставили правилно слушалките. Уверете се, че сте поставили слушалката плътно в ухото. Ако мислите, че функцията за неутрализиране на шума има малък ефект, регулирайте позицията на слушалката на слушалките с неутрализиране на шума или сменете слушалката с двойка с друг размер. Двойка среден размер слушалки са приложени по подразбиране и те трябва да бъдат допълнителна двойка за всички малки и големи размери, предоставени със слушалките. ❑ Функцията за неутрализиране на шума е предназначена да намали нискочестотния шум в околната среда, но не и високочестотния. Не е за получаване на 100% безшумна аудио среда.

Използване на периферни устройства > Използване на слушалките с неутрализиране на шума n103 N ❑ ❑ Когато шумонеутрализиращата функция не работи, изключете доставените слушалки с неутрализиране на шума напълно и след това ги включете отново. Задръжте вградения микрофон (1) на слушалките с неутрализиране на шума свободен, за да сте сигурни, че функцията неутрализиране на шума ще бъде напълно ефективна. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Можете да чуете лек съскащ звук, докато функцията неутрализиране на шума е активирана. Това е само работен шум, който функцията генерира и не представлява неизправност. Можете да усетите, че функцията за неутрализиране на шума има малък ефект или се чува околен шум, дори по-силен, в зависимост от типа на шума или степента на спокойствие във вашата среда. В този случай, забранете функцията за неутрализиране на шума. Използването на мобилен телефон може да доведе до радиосмущения на слушалките с неутрализиране на шума. Когато използвате слушалките, моля дръжте мобилните телефони далеч от слушалките. Включване или изключване на слушалките с неутрализиране на шума генерира шум. Това е нормално и не представлява неизправност. Уверете се, че сте извадили слушалките от ушите си преди да ги включите или изключите. Използване/забраняване на функция за неутрализиране на шума или използване забраняване на звук с управлението на силата на звука в Windows генерира шум. Това води до превключване на веригата за неутрализиране на шума и не е неизправност.