Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n110 N Включване на компютъра към порт-репликатор ! Задължително поставете батерията, преди да включите компютъра към порт-репликатора. За да включите компютъра към порт-репликатор ! Уверете се, че използвате доставения с порт-репликатора променливотоков адаптер. За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го включите към порт-репликатора. Не премествайте компютъра, докато е включен към порт-репликатора. Това може да доведе до изключване на порт-репликатора и да причини повреда на двете устройства. Портът за монитора на компютъра не е достъпен, когато компютърът е включен към порт-репликатор. Използвайте портове DVI-D или MONITOR на порт-репликатора за свързване на външен екран. 1 Изключете всички периферни устройства и променливотоковия адаптер на компютъра. 2 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (2), а другия край – в контакт на електрическата мрежа. 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (2), в порта DC IN (3) на порт-репликатора (4).

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n111 N ! Уверете се, че сте включели кабела на променливотоковия адаптер, както е описано по-долу: