Views
6 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n114 N 6 Внимателно натиснете компютъра надолу, докато щракне на място. 7 Отворете капака на LCD екрана и включете компютъра.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n115 N Изключване на компютъра от порт-репликатор ! За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го изключите от порт-репликатора. Когато батерията е на привършване, изключването на компютъра от порт-репликатора може да доведе до загуба на несъхранени данни. За да изключите компютъра от порт-репликатора 1 Вдигнете компютъра от порт-репликатора и го поставете настрани.