Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n124 N Свързване на телевизор чрез HDMI входен порт Можете да свържете телевизор към HDMI вход на компютъра. Свързване на телевизор към компютъра ! За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI изходния порт, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За детайлна информация вижте Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 216). Когато използвате изходния HDMI порт на компютъра, изберете режим SPEED или AUTO с помощта на превключвателя за избор на производителност. Вижте Избор на режими на работа (стр. 136) за избора на режим. 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт. 2 Свържете единия край на HDMI кабела (2) към HDMI изходния порт (3) на компютъра, а другия край - към телевизора. 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал. 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора. ! Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n125 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.