Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на USB устройство n132 N Бележки относно свързване на USB устройство ❑ ❑ ❑ ❑ Може да е необходимо да инсталирате драйвера, доставен в комплекта на USB устройството, преди да използвате устройството. Прочетете ръководството от комплекта на USB устройството за повече информация. Използвайте USB принтер, съвместим с вашата версия на Windows, за да отпечатвате документи. За информация как да отстраните USB устройството, вижте ръководството от комплекта на устройството. За да предпазите компютъра и/или USB устройства от увреждане, спазвайте следните препоръки: ❑ При преместване на компютъра с включени към него USB устройства, избягвайте излагането на USB портовете на удари или сблъсъци. ❑ Не поставяйте компютъра в чанта или куфар, когато към нето са свързани USB устройства.

Използване на периферни устройства > Свързване на i.LINK устройство n133 N Свързване на i.LINK устройство Компютърът е снабден с i.LINK порт, който лесно можете да използвате за свързване на i.LINK устройство, като например цифрова видео камера. Вижте спецификациите, за да научите повече за конфигурирането на компютъра. ✍ i.LINK е търговска марка на Sony Corporation, използвана единствено, за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка. Процедурата за установяване на i.LINK връзка може да е различна в зависимост от софтуерното приложение, операционната система и съвместимото с i.LINK устройство. Не всички продукти с i.LINK връзка могат да комуникират един с друг. Вж. ръководството, придружаващо i.LINK устройството, за повече информация за работните условия и правилното свързване. Преди да свържете подходящи i.LINK компютърни периферни устройства към системата си, като например CD-RW устройство или твърд диск, проверете съвместимостта им с операционната система и необходимите работни условия. Бележки за свързването на i.LINK устройства ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Портът i.LINK на компютъра не подава захранване към външни устройства. Ако външното устройство изисква външно захранване, уверете се, че те са свързани към източник на захранване. Портът i.LINK поддържа скорости на обмен до 400 Mbps. Все пак, действителната скорост на обмен зависи от скоростта на обмен на външното устройство. Опционалните i.LINK кабели може да не са достъпни в някои държави или региони. Не се гарантира напълно i.LINK връзка с други съвместими устройства. i.LINK връзката е възможно да не е осъществима в зависимост от софтуерните приложения, операционната система и съвместимите с i.LINK устройства, които използвате. За повече информация вж. ръководството, придружаващо софтуера. Проверете работните условия и съвместимостта на операционната система на съвместимите с i.LINK периферни устройства (например, твърд диск или CD-RW устройство), преди да ги свържете към компютъра.