Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Избор на режими на работа n136 N Избор на режими на работа Компютърът е оборудван с превключвател за избор на работни режими за промяна на работния режим без необходимост от рестартиране. С този превключвател можете да изберете един от трите режима на работа: два различни режима за избор на специфичен видеоконтролер и друг режим, който автоматично избира оптималния между двата. ! Докато използвате софтуерно приложение, което не позволява на компютъра да промени режима на работа, изборът на друг режим с превключвателя за избор на работен режим няма да доведе до промяна на режима на работа. В такъв случай затворете приложението. Избраният режим се активира автоматично. Смяната на режима на работа без затваряне на приложението може да доведе до загуба на незаписани данни. Когато използвате изходния порт HDMI на компютъра или порта DVI-D на порт-репликатора, изберете режими SPEED или AUTO с помощта на превключвателя на устройството за избор на начина на работа.

Персонализиране на компютъра VAIO > Избор на режими на работа n137 N За да изберете режим на работа Плъзнете превключвателя за избор на работен режим (1) в посоката на желания режим. Тип на режима Режим STAMINA Режим SPEED Режим AUTO Описание Използва се графичен медиен акселератор Intel и се деактивират някои хардуерни устройства на компютъра, за да се запази енергията в батерията. Използва се видео контролера NVIDIA, за да се осигури по-добра производителност. Автоматично избира друг режим STAMINA или SPEED, за да осигури оптимална работа, когато: - При включване или изключване на променливотоковия адаптер. - При включване или изключване на външно устройство от изходния порт HDMI на компютъра или от порта DVI-D на предлагания като опция порт-репликатор. - При свързване или изключване на компютъра от предлагания като опция порт-репликатор.