Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n140 N ✍ Ако компютърът е снабден със сензор за пръстови отпечатъци и сте задали парола за функцията за удостоверяване с пръстов отпечатък, можете да заместите въвеждането на парола с удостоверяване с пръстов отпечатък при включване на компютъра. За повече информация вж. Използване на удостоверяване чрез пръстов отпечатък (стр. 83).

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n141 N Задаване на парола при включване Добавяне на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи логото на VAIO. Ще се появи екранът за настройване на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи логото на VAIO. 3 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Security, за да изведете раздел Security, изберете Set Machine Password и след това натиснете клавиш Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 5 Изберете Password when Power On в Security и натиснете клавиша Enter. 6 Сменете настройката от Disabled на Enabled. 7 Натиснете клавишите < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, и след това натиснете клавиш Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.