Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n152 N Добавяне и махане на памет Ако искате да разширите функционалността на компютъра, можете да увеличите паметта, като смените инсталирания модул на паметта. Преди да извършите настройка на паметта на компютъра, прочетете бележките и процедурите в следващите страници. Инструкции за добавяне на модули на паметта ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че сте поставили компютъра на гладка повърхности преди да добавяте или свалят модули на паметта. Внимавайте при смяна на паметта. Неправилното поставяне на модули на паметта може да доведе до увреждане на системата. Това увреждане може да анулира гаранцията от производителя. Използвайте само модули на паметта, които са съвместими с компютъра. Ако даден модул на паметта не бъде открит от компютъра или ако операционната система Windows стане нестабилна, се свържете с продавача или производителя на модула на паметта. Електростатичното разреждане (ESD) може да увреди електронните компоненти. Преди да докоснете даден модул на паметта, спазвайте следните препоръки: ❑ ❑ ❑ Процедурите, описани в този документ предполагат, че потребителят е запознат с основната терминология, свързана с компютрите и с практиката по безопасност и изискванията за правна съгласуваност при използването и модифицирането на електронно оборудване. Изключете компютъра и го изключите от източниците му на захранване (батерия и адаптер за променлив ток) и от всякакви телекомуникационни връзки или мрежи, преди да свалите някой капак или панел от компютъра. Ако не направите това, резултатът може да е физическо нараняване или увреждане на оборудването. ESD може да увреди модулите на паметта и други компоненти. Поставяйте модул на паметта само на ESD работна станция. Ако не е достъпна такава станция, не работете в зона, застлана с килим, и не използвайте материали, които произвеждат или задържат статично електричество (като например целофанени опаковки). Докоснете се до небоядисана метална част, докато извършвате процедурата, за да освободите статичното електричество.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n153 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не отваряйте пакета на модула с памет, преди да сте готови да смените модула. Пакетът защитава модула от ESD. За да защитите модула от ESD, използвайте специалния плик, доставен с модула на паметта, или го увийте в алуминиево фолио. Проникването на течности, чужди вещества или предмети в слотовете за модула на паметта или в други вътрешни компоненти на компютъра ще доведе до увреждане на компютъра, а гаранцията няма да покрие разходите за ремонт. Не поставяйте модула на паметта на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Механични вибрации или разтърсване ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Използвайте модула на паметта внимателно. За да избегнете наранявания на ръцете и пръстите си, не докосвайте ръбовете на компонентите и печатните платки във вътрешността на компютъра.