Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на батерията n168 N Използване на батерията ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Батерията се изтощава по-бързо при по-ниски температури. Това е поради намалената ефективност на батерията при ниски температури. Зареждайте батерията при температури между 10°C и 30°C. При по-ниски температури зареждането отнема повече време. Не зареждайте батерията по начин, различен от описания в това ръководство на потребителя или описан писмено от Sony. По време на използването или зареждането на батерията температурата в нея се покачва. Това е нормално и не е повод за притеснения. Не е необходимо да разреждате батерията, преди да я презаредите. Ако след пълно зареждане зарядът на батерията се изчерпва бързо, е възможно батерията да е достигнала края на живота си и тя трябва да бъде сменена.

Предпазни мерки > Работа с “Memory Stick” n169 N Работа с “Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не докосвайте конектора на носителя “Memory Stick” с пръст или с метални предмети. Използвайте само доставяните с “Memory Stick” стикери. Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на удар носителя “Memory Stick”. Не разглобявайте и не модифицирайте носителя “Memory Stick”. Пазете “Memory Stick” сухи. Не съхранявайте и не използвайте носителя “Memory Stick” на места, изложени на: ❑ Статично електричество ❑ Електрически шум ❑ Прекомерно високи температури, като например в автомобил, паркиран на слънце ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Висока влажност ❑ Разяждащи материали Използвайте доставената в комплекта на носителя “Memory Stick” кутия за съхранение. Не забравяйте да направите резервно копие на ценната информация. Ако използвате носител “Memory Stick Duo”, не използвайте тънкописец, за да пишете върху етикета на носителя. Подлагането на носителя на натиск може да повреди вътрешните компоненти.